Program Candis

Jeśli doświadczasz trudności z powodu używania marihuany lub haszyszu, zapraszamy do skorzystania z terapii w ramach programu CANDIS. W programie mogą uczestniczyć osoby, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 10 sesji trwających 1,5 godz. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z […]

Read more
Iwona Ratajczak

Jestem psychologiem; certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr 915); absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyłam kurs podstawowej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Szkolenia, warsztaty, fora, w których brałam udział: – Doradztwo i […]

Read more
Ewa Mikołajczak

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu – 1815); Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku […]

Read more
Magdalena Choroś

psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2017r. ukończyła specjalizację w zakresie psychologii klinicznej – zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego w SPP ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy. W ramach specjalizacji odbywała staże w różnych ośrodkach m.in: w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym […]

Read more
Miłosz Krzywotulski

lekarz psychiatra. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, gdzie pracował przez ponad dziewięć lat (2005 – 2014) oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Kościanie i Poznaniu. Brał udział w szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego dotyczących psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. Obecnie zajmuje się przede wszystkim leczeniem farmakologicznym zarówno zaburzeń lękowych w tym lęku napadowego, […]

Read more