Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu – 1815); Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku oraz dalsze etapy szkoleniowe w zakresie uzyskiwania certyfikatu PARPA – Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Odbyła liczne szkolenia i kursy psychoterapeutyczne dające uprawnienia i umiejętności do pracy m.in. z pacjentami uzależnionymi behawioralnie. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu CANDIS.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej.
Prowadzi konsultacje i psychoterapię par oraz małżeństw.
Pracuje z osobami:
uzależnionymi (uzależnienia chemiczne, zaburzenia nawyków i popędów);
współuzależnionymi (pozostającymi w bliskim związku z osobami uzależnionymi);
pochodzącymi z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, czy rodzin dysfunkcyjnych;
doświadczających stresu, kryzysu, trudności emocjonalnych (lęk, obniżony nastrój),
problemów z poczuciem własnej wartości, trudności w relacjach z innymi oraz innych trudności natury
psychologicznej.
Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w trudnych życiowo sytuacjach prowadząc indywidualne sesje doradcze, treningi rozwoju osobistego oraz programy aktywizacji zawodowej. Jako psycholog pracowała też z osobami dotkniętymi niepełnosprawnościom, dziećmi i młodzieżą.
Pracuje pod regularną superwizją.