psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2017r. ukończyła specjalizację w zakresie psychologii klinicznej – zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego w SPP ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy. W ramach specjalizacji odbywała staże w różnych ośrodkach m.in: w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Białymstoku, Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiada dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA. Pracowała w stacjonarnych i ambulatoryjnych ośrodkach leczenia uzależnień. W latach 2012-2016 była kierownikiem Poradni Uzależnień SZPZLO Warszawa-Mokotów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych