Radomir Molenda

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył psychologię na UAM w Poznaniu. Posiada akredytowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Absolwent zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia programu szkolenia w zakresie specjalizacji leczenia uzależnień i współuzależnienia oraz uczestnik licznych szkoleń w zakresie terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną […]

Read more