Doświadczasz trudności z powodu używania marihuany lub haszyszu, zapraszamy do skorzystania z nowej oferty Ośrodka. Uruchomiliśmy program pomocy i terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu oraz ich bliskich i osób. Praca terapeutyczna opiera się na programie CANDIS. W programie mogą uczestniczyć osoby, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje około 11 sesji indywidualnych z terapeutą trwających 90 minut. Dodatkowo każda z zainteresowanych osób ma możliwość uczestniczenia w grupie warsztatowej pracującej nad wzmocnieniem i rozwojem umiejętności takich jak: rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna, asertywność radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z uczuciami, budowanie poczucia własnej wartości.
Rodziny i bliscy osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi w ramach programu mogą uczestniczyć w sesjach poradnictwa rodzinnego, sesjach terapeutycznych i/lub grupie wsparcia.
Metody wykorzystywane do realizacji programu terapeutycznego oparte są na założeniach dialogu motywującego, terapii poznawczo-behawioralnej, technikach treningu umiejętności intra i interpersonalnego.
Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
Terapia jest bezpłatna.
Informacje i zapisy – tel.: 509 620 768.