Przyjęcia w ramach NFZ

OŚRODEK PSYCHOTERAPII DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ZMIANA jest Poradnia Leczenia Uzależnień.

W ramach poradni możesz skorzystać z:

Psychoterapii indywidualnej i grupowej uzależnień (uzależnienia od substancji chemicznych, m.in.: alkohol, leki, narkotyki oraz uzależnienia behawioralne, m.in.: patologiczny hazard, zakupoholizm itp.);
Psychoterapii indywidualnej i grupowej współuzależnienia – terapia dla członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia;
Psychoterapii indywidualnej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – terapia dla osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia;
Psychoterapii rodzin, par, małżeństw;
Usług diagnostycznych, konsultacji.

Leczenie jest bezpłatne, finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby dotknięte problemem uzależnienia mogą korzystać z psychoterapii bez skierowania. Natomiast bliscy i rodziny osób uzależnionych potrzebują skierowania do poradni. Konsultacje z lekarzem psychiatrą odbywają się bez skierowania.

Zapewniamy dyskrecję i indywidualne podejście do każdej osoby chcącej skorzystać z oferty Poradni.