Zespół terapeutyczny

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin ZMIANA skupia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w niesieniu pomocy osobom uzależnionym oraz ich bliskim. Zespół tworzą, psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci. W ośrodku można skorzystać także z konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Terapeuci pracujący w Ośrodku:

IWONA RATAJCZAK Jestem psychologiem; certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr 915); absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyłam kurs podstawowej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu.
Szkolenia, warsztaty, fora, w których brałam udział:
Doradztwo i praca terapeutyczna z rodzinami
Zastosowanie terapii systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodych anorektyków
Skutki nadużyć seksualnych okresu dziecięcego w wieku dorosłym. Charakterystyka i terapia
Towarzyszenie w procesie straty i smutku
Techniki pracy terapeutycznej z parą z problemem alkoholowym organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Społeczność terapeutyczna w terapii uzależnień
Moja moc osobista – wstęp do Metody Feldenkrais’a
Szkoła dla rodziców i wychowawców wg metody Faber i Mazlish
Obecnie prowadzę terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu, terapię indywidualną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i hazardu, terapię indywidualną osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prowadzę psychoterapię w nurcie eklektycznym łącząc techniki z różnych paradygmatów psychologicznych. Ważnym elementem terapii, którą proponuję jest praca na samej relacji terapeutycznej. W relacji między Osobą w terapii a Terapeutą przejawiają się Twoje zranienia, problemy, wrażliwe tematy, schematy funkcjonowania, ale też Twoje zasoby i potencjał, który wspólnie chcemy urzeczywistnić. Relacja terapeutyczna ma być mapą, z której czytamy, co przeżyłaś/eś, ale też doświadczeniem które pomoże Ci odbudować się i rozwinąć w kierunku wybranym przez Ciebie. Aby to osiągnąć prowadzę terapię długoterminową.

EWA MIKOŁAJCZAK psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu – 1815); Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku oraz dalsze etapy szkoleniowe w zakresie uzyskiwania certyfikatu PARPA – Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Odbyła liczne szkolenia i kursy psychoterapeutyczne dające uprawnienia i umiejętności do pracy m.in. z pacjentami uzależnionymi behawioralnie. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu CANDIS. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz konsultację i terapię par oraz małżeństw.
Pracuje z osobami:
– uzależnionymi (uzależnienia chemiczne, zaburzenia nawyków i popędów);
– współuzależnionymi (pozostającymi w bliskim związku z osobami uzależnionymi);
– pochodzącymi z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, czy rodzin dysfunkcyjnych;
– doświadczających stresu, kryzysu, trudności emocjonalnych (lęk, obniżony nastrój), problemów z poczuciem własnej wartości, trudności w relacjach z innymi oraz innych trudności natury psychologicznej.
Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w trudnych życiowo sytuacjach prowadząc indywidualne sesje doradcze, treningi rozwoju osobistego oraz programy aktywizacji zawodowej. Jako psycholog pracowała też z osobami dotkniętymi niepełnosprawnościom, dziećmi i młodzieżą.
Pracuje pod regularną superwizją.

MARCIN BĄK Psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień. Wykształcenie zdobywał w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz w trakcie dwuletniego Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków prowadzonego przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W psychoterapii opiera się na założeniach podejścia psychodynamicznego. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył również Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.