Jestem psychologiem; certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr 915); absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyłam kurs podstawowej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu.
Szkolenia, warsztaty, fora, w których brałam udział:
– Doradztwo i praca terapeutyczna z rodzinami
– Zastosowanie terapii systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodych anorektyków
– Skutki nadużyć seksualnych okresu dziecięcego w wieku dorosłym. Charakterystyka i terapia
– Towarzyszenie w procesie straty i smutku
– Techniki pracy terapeutycznej z parą z problemem alkoholowym organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
– Społeczność terapeutyczna w terapii uzależnień
– Moja moc osobista – wstęp do Metody Feldenkrais’a
– Szkoła dla rodziców i wychowawców wg metody Faber i Mazlish
Obecnie prowadzę terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu, terapię indywidualną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i hazardu, terapię indywidualną osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Prowadzę psychoterapię w nurcie eklektycznym łącząc techniki z różnych paradygmatów psychologicznych. Ważnym elementem terapii, którą proponuję jest praca na samej relacji terapeutycznej. W relacji między Osobą w terapii a Terapeutą przejawiają się Twoje zranienia, problemy, wrażliwe tematy, schematy funkcjonowania, ale też Twoje zasoby i potencjał, który wspólnie chcemy urzeczywistnić. Relacja terapeutyczna ma być mapą, z której czytamy, co przeżyłaś/eś, ale też doświadczeniem które pomoże Ci odbudować się i rozwinąć w kierunku wybranym przez Ciebie. Aby to osiągnąć prowadzę terapię długoterminową.