lekarz psychiatra. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, gdzie pracował przez ponad dziewięć lat (2005 – 2014) oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Kościanie i Poznaniu. Brał udział w szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego dotyczących psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.
Obecnie zajmuje się przede wszystkim leczeniem farmakologicznym zarówno zaburzeń lękowych w tym lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń psychosomatycznych, jak i zaburzeń snu, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, schizofrenii, zespołów otępiennych, w których występują zaburzenia pamięci, zaburzenia orientacji oraz zaburzenia zachowania. Zajmuje się również psychoedukacją osób chorych na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.
Prowadzi terapię rodzinną a swoją pracę poddaje superwizji.
Praktykuje również wizyty domowe u pacjentów niepełnosprawnych fizycznie, u osób starszych potrzebujących pomocy psychiatry.